Pastorie Vendelstraat 2 Liempde

 

Ongeveer 3 jaar geleden heb ik door een aantal gebeurtenissen en inzichten een ingeving gekregen om de plaatselijke pastorie en de bijbehorende tuin te zien als een centrale plek in en voor ons dorp. Dat deze plek een krachtplaats kon worden om de losse verbindingen in het dorp met elkaar te verbinden. Vooral om het dorp zelfredzaam en zelfvoorzienend te maken zodat deze plek een creatieve broedplaats zou worden van ideeën en zaken die daar zouden ontstaan en uitgewerkt konden worden. Alleen al door samen een plek te creëren die een ontmoetingsplek zou worden voor het gehele dorp, bij de gedachte daar aan werd ik al blij van, en zou vanuit deze mogelijkheid heel veel nieuws kunnen ontstaan. 

 

 

          ALLEN VOOR LIEMPDE, LIEMPDE VOOR ALLEN

 

                                         GEZOCHT: MOEDIGE LIEMPDSE MUSKETIERS

  

Beste Liempdenaar, graag zou ik zien dat we samen de plaatselijke pastorie zouden kopen, met de bijbehorende 5.000 vierkante meter grond, een heel mooi klein idyllisch park en behouden voor de Liempdse gemeenschap.

 

 

De pastorie als verbindingshuis, huiskamerfunctie, ontmoetingsplaats

 

    en kenniscentrum van natuur, bewustwording, persoonlijke groei                                                                                                                         en educatie toegankelijk voor het gehele dorp.

 

 

 

Het moet een centraal punt vormen voor het gehele dorp, een ontmoetingsplaats en kenniscentrum van natuur, duurzaamheid, bewustwording, persoonlijke groei en educatie toegankelijk voor het gehele dorp, waar mensen in vrijheid en ongedwongen elkaar kunnen ontmoeten, en kennis en kunde kunnen delen met elkaar. De ouderen kunnen de jongeren inspireren, en andersom kunnen de jongeren laten zien waartoe zij in staat zijn en wat hun beweegt. Zodoende kan er meer contact tussen jong en oud ontstaan en van waaruit alles mogelijk is.

 

Nog meer mogelijkheden qua aandacht voor de ouderen, een grote veilige plek om lekker te spelen voor de kinderen, educatie aan ieder die er voor openstaat op het gebied van lokale landbouw, moestuin, voedsel, duurzaamheid in de breedste zin van het woord, voeding en gezondheid, educatie en ondersteuning voor lichaam en geest, persoonlijke ontwikkeling, aandacht voor zingeving, spiritualiteit, een plek voor Liempdenaren om van elkaar te kunnen leren en te kunnen groeien naar elkaar. Elkaar beter leren kennen.

 

Een gemeenschapshuis/plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Mensen leven in deze tijd erg afgezonderd van elkaar. De meeste mensen zijn ieder voor zich vaak meer dan 2 ballen in de lucht aan het houden. We willen een goede moeder/vader zijn, een goede partner, ieder een baan want anders kunnen we het huis, de autos , de vakanties en de dagelijkse noden niet betalen. Ons werk vraagt steeds meer en meer van ons, de wereld wordt steeds harder en zakelijker, we hebben ook onze wensen op sociaal gebied, enz, enz. Burn-outs liggen op de loer, reeds op jonge leeftijd. Ouderen, wonen zelfstandig thuis of in een bejaardentehuis, komen soms nauwelijks in contact met de rest van het dorp. Hun rijke verhalen, kennis en levenswijsheid wordt nu niet met name met jongeren gedeeld, waar dat vroeger wel gebeurde en waar iedereen baat bij had. En het was ook gezellig. Zowel ouderen als jongeren lijken bewust en onbewust die verbinding met elkaar te missen.

Het zou toch geweldig zijn als we samen het tij kunnen keren, en dat er weer volledige aandacht is voor elkaar?!

Dat ouderen, jongeren, kinderen, jonge gezinnen, opa’s en oma’s, lokale ondernemers; agrariërs, leerkrachten, medici, therapeuten, enz., elkaar nog meer gaan ontmoeten met het hart.  Niet alleen vanuit het denken, vanuit van alles moeten, vanuit geld verdienen, verplichtingen, economische groei, maar vooral omdat we voelen dat het goed is om elkaar weer op een andere manier te gaan ontmoeten, juist die Brabantse gemoedelijkheid weer terug te krijgen, los van de alledaagse hectiek. Vooral bedoeld om betrokkenheid, enthousiasme en levendigheid in Liempde te bewerkstelligen.

 Het zou het welzijn en welbevinden vergroten, de creativiteit en gezonde nieuwsgierigheid bevorderen,  onze gezondheid zou toenemen, meer plezier en vreugde.

 

 

 

              De pastorie en haar prachtige tuin: het kloppend hart van het dorp.

 

 

Intentie

 

 

Mijn intentie is het verbinden van jong en oud door de pastorie en zijn prachtige tuin een ontmoetingsplek te laten zijn voor alle bewoners en gasten van dit dorp.

 

Dat iedereen die graag wil ontmoeten, verblijven, spelen, werken, ontspannen in het gebouw en de tuin hier vrij gebruik van mag maken.

 

Met als doel bewust te worden van de heilzame werking die het heeft op mens en dier.

 

Daarnaast is mijn intentie het realiseren van een gemeenschap die betrokken is en verantwoordelijk is voor zichzelf, zijn mededorpsbewoner, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn omgeving en de natuur in al zijn facetten.

 

En dat dit initiatief een voorbeeld mag zijn voor een nieuwe tijd, een nieuwe wereld, samen met anderen die ook al eerder mooie initiativen hebben uitgevoerd.

 

Dat uiteindelijk door deze zelfredzaamheid en persoonlijke verbindingen, de saamhorigheid, onafhankelijkheid, gelijkwaardigheid en vrijheid wordt gecreëerd op gebied van alle levensbehoeften.

 

 

Mijn visie en plan

 

Het plan wat ik naar voren wil brengen is in het belang van Liempde en de Liempdenaren, uiteindelijk gedragen door de gehele Liempdse gemeenschap.

 

Het plan heeft een sociaal/maatschappelijk karakter, dat gezien deze tijdgeest inspeelt op dat wat er nu in de maatschappij nodig is.

 

Het plan heeft vijf doelen: 

 

1.    Door het realiseren van deze centrale ontmoetingsplaats het sociaal/ maatschappelijke aspect versterken door alle inwoners uit te nodigen mee te doen en elkaar te ontmoeten.

 

2.    Zelfredzaamheid bevorderen van het dorp en zijn inwoners met name op het gebied van de eerste levensbehoeften.

 

3.    Het versterken van het economische leven.

 

4.    Het welzijn en welbevinden vergroten, aanbieden van culturele activiteiten binnen en buiten, bevorderen van creativiteit, gezonde nieuwsgierigheid en vreugde.

 

5.    Educatie m.b.t. duurzaamheid, gezonde voeding, lichaam en geest.

 

 

1. Door het realiseren van deze centrale ontmoetingsplaats het sociaal/ maatschappelijke aspect versterken door alle inwoners uit te nodigen mee te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Het toegankelijk zijn van de pastoretuin,  7 dagen in de week van zonsopgang tot zonsondergang voor iedereen die wil wandelen, spelen, ontspannen, chillen, picknicken, samenkomen. (Dit uiteraard in samenspraak met de omwonenden.

 

Het organiseren van allerlei andere activiteiten, die elders in het dorp nog niet georganiseerd worden:

  • dorpspicknick
  • buiten theater
  • ochtendgymnastiek
  • kleine concerten
  • demonstraties van bijvoorbeeld roofvogelshows, diverse sporten als judo, ta chi, chi kung,  turnen, dans, yoga, entertainment, enz

 

Door het geven en het organiseren van:

 

   lezingen

   workshops

   cursussen/opleidingen

 

Dat er een databank komt, digitaal maar ook fysiek in de vorm van een bibliotheek, van alle activiteiten en initiatieven.

 

 

 

2. Zelfredzaamheid bevorderen van het dorp en zijn inwoners met name op het gebied van de eerste levensbehoeften, voedsel, schoon drinkwater, energie om je huis te verwarmen en andere behoeften.

 

     Duurzame biologische landbouw, biologische veeteelt, biologische visteelt in de gebieden die gelegen zijn in en om de dorpskern. Hiervoor kunnen de bolakkers van Liempde en andere percelen benut worden.

 

     Het verbouwen van diverse soorten gewassen, vergeten groenten en granen

 

     Biologische varkens-, runder- en pluimveeteelt stimuleren.

 

     Biologische visvijvers.

 

     Fruit boomgaarden stimuleren in het gehele dorp.

 

     Bijenvolken stimuleren en uitbreiden in en om het dorp.

 

     Insektenhotels om ook de vogelstand te bevorderen.

 

     Het aanleggen van perken met geneeskrachtige kruiden en het stimuleren van het gebruik ervan.

 

     Uitwisselen van planten, zaden, vergeten groenten om zelf tuinieren te bevorderen.

 

     Het houden van een beperkt aantal kleine huisdieren zoals kippen, ganzen, geitjes en een schaap. 

 

 

 Zuiver drinkwater garanderen   

 

 

 Duurzame energie opwekken

 

     De Dommel als energievoorziening van electriciteit d.m.v. meerdere watermolens.

 

     Deze molens zouden ook het plaatselijke graan kunnen malen.

 

     Het plaatsen van zonnepanelen om Liempde op grotere schaal van electriciteit te kunnen voorzien.

 

 

Door middel van het toepassen van al deze aspecten, kunnen we Liempde en de Liempdenaren zelfredzaam en onafhankelijk maken van externe factoren.

 

 

Gedurende de laatste decennia heb ik opgemerkt dat we als gemeenschap erg kwetsbaar en afhankelijk zijn op het gebied van zelfredzaamheid en zelfvoorzienendheid. Er wordt ons steeds meer uit handen genomen. Vaak is het het gemak wat de mens dient en tegelijkertijd worden we steeds afhankelijker en dus kwetsbaarder. Denk hierbij aan aanvoer van groenten en fruit uit Marokko, Spanje, Egypte, etc.

 

Voedsel dat kant en klaar voorbereid wordt; allerlei technische apparatuur die ons leven vaak „gemakkelijker” maakt, enz

 

Tegelijkertijd leren we niet meer de basisvaardigheden die ons voorheen wel werden bijgebracht.

 

Wel is het de laatste jaren een trend dat natuur ook belangrijk is. Met name recreatie krijgt hierdoor voldoende aandacht. Denk aan het Groene Woud en haar projecten.

 

Doch op gebied van de eerste levensbehoeften (voedsel, water en energie) ontbreken er momenteel nog vele zaken.

 

De producten worden in het groot geproduceerd en vaak in verre oorden. In deze andere landen geldt vaak een andere wetgeving met betrekking tot bestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën. Ook het vervoer en distributie drukt qua energie behoorlijk op de prijs van het product en de voetprint op de aarde.

 

Verder is er een ernstige ontwikkeling dat grote bedrijven steeds meer macht krijgen in de voedingsindustrie en in de geneesmiddelen industrie.

 

Er zijn zelfs bedrijven die planten, geneeskrachtige kruiden en zaden gaat claimen om vervolgens het alleenrecht te verkrijgen van deze natuurlijke zaken.

 

 

 

3. Het versterken van het economische en social- maatschappelijke leven.

 

Het versterken van het economische aspect van binnen naar buiten: door het versterken van elkaars kwaliteiten het gehele dorp een nog steviger fundament geven en eigen merkproducten en streekproducten stimuleren. Dit gebeurt inmiddels ook in het Groene Woud Project.

 

De geproduceerde gewassen en groenten worden door de plaatselijke ondernemers (denk aan groenteman, slager, supermarkt de Coop, Supermarkt Putmans, de plaatselijke bakker, enz.) verkocht worden aan de Liempdse gemeenschap. Hierdoor is er meer werkgelegenheid van binnen uit.

 

 

4. Het welzijn en welbevinden vergroten, aanbieden van culturele activiteiten binnen en buiten, bevorderen van creativiteit, gezonde nieuwsgierigheid en vreugde.

 

 

 

     spelen; dat is op zo’n plek als de pastorietuin uniek!

 

     samen tuinieren

 

     diverse creatieve workshops

 

     kleine festivals

 

     concerten

 

     ochtendgymnastiek voor bejaarden

 

     huiskamerfunctie voor Liempde

 

Dat door enthousiasme en een positieve houding ouderen, volwassenen en kinderen gaan ervaren dat het leven ook vreugdevol kan zijn.

 

Door vooral de kinderen de ruimte te geven en hen plezier en vreugde te laten ervaren, heeft een effect op alle activiteiten en mensen die daar verblijven.

 

Het inspireren, motiveren en versterken van elkaars kwaliteiten.

 

 

 

5. Educatie mbt duurzaamheid, lichaam en geest.

 

 

 

     Hierbij staat de samenwerking met basisschool De Oversteek centraal.

 

     Educatie op gebied van duurzaamheid, natuur- en milieu, zelfontplooiing en zelfontwikkeling.

 

     Kennisoverdracht door de ouderen en bejaarden aan kinderen en de jonge mens en omgekeerd.

 

     Het stimuleren van kinderen om al vroegtijdig met moestuin, andere tuinbouwzaken en kleine huisdieren in contact te komen. Dit geeft de kinderen meer mogelijkheden om te ervaren en te ontdekken. 

 

     Vooral omdat Liempde van oorsprong een boerendorp is met een sterk agrarisch karakter, is het logisch om dit aspect ook kinderen aan te bieden.

 

     Wanneer kinderen ruimte krijgen om zich vrijer te bewegen gaan zij zich gelukkiger voelen en daardoor ook beter presteren.

 

     Kinderen krijgen op deze manier meer beweging aangeboden en kunnen nu dagelijks even in de natuur zijn.

 

     De kinderen kunnen op loopafstand ( 2 1/2 minuut lopen) onder begeleiding van school naar de pastorie en de pastorietuin om daar van alles te ervaren. Hierdoor zullen verschillende kinderen, leerkrachten en ouders gaan ervaren dat het een hele mooie aanvulling is om te leren en te ontspannen.

  • Ook de jongeren van de middelbare school kunnen hier natuurlijk terecht en kunnen indien ze dat willen, allerlei projectjes zelf beginnen en kunnen alles wat ze op scholen hier in de praktijk brengen. De verschillende ruimten in het grote monumentale pand kun je aan diverse thema's koppelen. Zo kun je ruimtes inrichten bijvoorbeeld gericht op duurzaamheid; natuur en techniek; opvoeding en persoonlijke ontwikkeling; enz enz. 

 

Zelf zou ik graag zien dat het kind weer kind mag zijn en van daaruit een natuurlijke interesse en nieuwsgierigheid ontwikkelt om dingen te leren.

 

De natuur kan het kind hier heel erg bij helpen.

 

De maatschappij is nu erg op kennis gericht die tot doel heeft economisch mee te kunnen. Kinderen moeten daarom al eerder naar de school omdat „we anders achterop raken bij andere landen” (een uitspraak van de staatssecretaris).

 

In Finland en Denemarken gaan kinderen later naar school en mogen tot een bepaalde leeftijd spelen in de natuur. Ook worden zij gevrijwaard van examens tot hun 16. De resultaten zijn verbluffend.

 

 

Verder wil ik toelichten dat 3 van mijn 4 kinderen in het onderwijs zitten, alle drie in verschillend onderwijs. Ik zie hen af en toe in tweestrijd. Ze moeten zich aan verschillende regels en afspraken houden, maar dit is regelmatig in strijd met hun eigen visie op goed onderwijs.

 

 

 

Beweegredenen en eigen redenen van dit plan

 

 

 

Mijn drijfveer is om me in te zetten voor een betere wereld. 

 

De laatste 15 jaar ben ik me erg bewust geworden van vele facetten in de mens en hoe hij zich verhoudt naar zijn omgeving en de maatschappij.

 

Vereenzaming, hoge prijzen van de huizen en levensonderhoud, een economie die erg onder druk staat, weinig contact tussen jong en oud, weinig contact met de natuur, verslavingen op gebied van social media, alcohol en drugs, het vreemdelingen vraagstuk,  klimaatveranderingen, enz.

 

De uitdagingen op gebied van mens en de maatschappij zijn groots en worden ook groots uitgelicht.

 

 

Sinds mijn jeugd ben ik al geinteresseerd in natuur en de mens.

 

Ik vertrouw erop, en weet, dat er nu in deze tijd van sterke verandering is, mensen zijn die net als ik het belang zien van samenwerken, vooruitkijken en mogelijkheden.

 

Dat we ons ego thuis mogen laten en een samenleving gaan vormen die gestoelt is op, zelfredzaamheid, gelijkwaardigheid, openheid, eerlijkheid, zuiverheid, liefde, elkaar ondersteunen en enthousiasmeren en vooral vreugde en blijdschap mogen gaan ervaren.

 

Wat zou het geweldig zijn om een centrale plek als de pastorie en haar tuin te kunnen gebruiken, om in ons dorp de komende eeuwen al het bovenstaande, en nog veel meer te verwezenlijken. Het zou het dorp en haar inwoners nog meer versterken en verbinden.

 

Bijkomend positief effect naar de buitenwereld is dat wij door deze ontwikkeling (met natuurlijk andere initiatiefnemers in den lande) een voorbeeld mogen zijn voor andere dorpen en steden.

 

Laten we proberen te behouden voor wat mogelijk voorgoed verloren gaat. En om anderen, vooral kinderen, te inspireren, motiveren en enthousiasmeren. Het zou mooi zijn wanneer zij uitdragen en leven volgens dat wat hen blij en vreugdevol maakt.

 

Vooral de intentie om belangeloos te zijn, maakt dat ik graag anderen wil stimuleren hun eigen persoonlijke belangen te laten varen en dat het echt de bedoeling is om samen te gaan werken, met als doel de verbinding met elkaar te versterken.

 

 

KLIMAATPROBLEMATIEK/ DUURZAAMHEID

 

Ik heb als visie dat Liempde in de toekomst geheel zelfvoorzienend kan en dient te zijn met de pastorie met de grote tuin als krachtig centrum.

 

Wanneer agrariërs in de omgeving gaan verbouwen voor de lokale gemeenschap, op onze eigen akkers, granen, andere gewassen en groenten gaan telen, watermolens aan de Dommel die de elektriciteit opwekken en hout dat gekaptwordt uit de nabijgelegen productiebossen, kunnen we zelfvoorzienend zijn en werken we mee aan de duurzaamheid van de aarde.

 

Als we niet zelfvoorzienend worden, hebben we door de klimaatverandering straks een groot probleem.

 

Gaan we nu zelf niet in actie komen, dan zijn we mogelijk straks te laat.., er is geen tijd meer te verliezen. Het heeft een aantal jaren nodig om een en ander in gang te gaan zetten. Als we blijven hopen op de overheid, de politiek, de ander die het wel gaat doen misschien, dat die ons de oplossing gaan brengen, dan zijn we aan het wachten op een trein die nooit gaat komen. We moeten nu echt zelf van onder uit, vanuit de bevolking met iedereen, in actie gaan komen, en niet meer wachten. Dit hoeft helemaal niet vervelend te zijn of erg, het kan ook leuk zijn en leerzaam en gezellig. Erger is het als er straks geen eten op het bord ligt van je kind of je oude vader.

 

We moeten verantwoordelijkheid gaan nemen voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen, familie en geliefden en samen aan de slag gaan, en iedereen erbij betrekken, jong en oud, iedereen is even belangrijk.  

Als iedereen zijn of haar talent op de juiste manier inzet, dan is alles mogelijk.

 

Want stel je eens voor, dat de Bolakkers en een gedeelte van de weilanden de komende jaren begroeid zijn met wuivende goudgele granen, groenten en andere gewassen. Dat je s' morgens het brood eet dat enkele weken eerder nog bij jou in de buurt groeide. Dat je s' avonds thuis komt en je kunt genieten van een bord met smakelijke groenten, aardappelen en een stukje vlees, afkomstig uit je eigen dorp, kersvers, puur en mogelijk nog goedkoper dan het nu is. Dat je hier een restaurant hebt die de groenten en het vlees uit zijn dorp gebruikt om aan zijn gasten op te dienen. Smakelijk, vers, een mooi onderwerp van gesprek en heel duurzaam.  Geen extra vervoerskosten per vliegtuig of per schip en je weet wat je eet. 

 

Zo kunnen de bakker, de slager, de supermarkten, restaurants, bejaardenhuizen, scholen, instellingen, bedrijven inspelen op het lokale voedsel aanbod. Hierdoor zijn er korte lijntjes, weinig verspilling, verser kan het niet en mogelijk ook nog eens zeer betaalbaar. En ook kun je samen met de agrariers en de mensen die in deze sector dan komen te werken afspreken hoe je je voedsel graag behandeld wilt zien. Onbespoten of met weinig bestrijdingsmiddelen, of biologisch dynamisch of ecologisch. Alles is mogelijk in goed overleg en samenspraak. Dus het wordt lekkerder, gezonder, leuker en mogelijk goedkoper, wat wil je nog meer.

 

Investeren in jezelf is het beste rendement wat je kunt hebben, en investeren in aandacht en tijd voor elkaar is niet te berekenen in geld, maar is liefde op een hoger niveau, onbetaalbaar!!

 

 

LIGGING

 

Het gebied ligt erg centraal en met de basisschool en dienstencentrum Het Kloosterhof op 2 minuten loopafstand.  Senioren en kinderen, kunnen erg genieten van deze plek, maar ook jonge moeders met hun pasgeboren baby, vaders met hun peuter, opa met kleinkind, oma met kleindochters, iedereen is welkom hier in deze mooie groene oase, onze parel van Liempde. Het plan laat zich het best omschrijven als een gemeenschapshuis dat ontwikkeld moet worden door en voor de inwoners.

 

Voor Liempdse begrippen zijn er al redelijk wat gemeenschappelijke plekken, zoals dienstencentrum De Kloosterhof, sociaal cultureel centrum De Serenade, Pius X en bezoekerscentrum D’n Liempdse Herd. Maar deze centra zijn grotendeels gericht op een bepaalde doelgroep., de pastorie daarentegen zou een plek kunnen worden voor iedereen, van baby tot bejaarde. Verder liggen deze bestaande plekken niet allen centraal en dus moeilijker te bereiken door bijvoorbeeld de ouderen, bejaarden en schoolkinderen. De pastorie is vooral door de centrale ligging  voor genoemde doelgroepen makkelijker  te bereiken, en door het grote oppervlak van 5000 vierkante meter, toegankelijk voor de gehele gemeenschap.

 

Het is vooral de bedoeling om elkaar te versterken en geen zaken dubbel te gaan doen of andere initiatieven weg te halen bij andere verenigingen of bedrijven, zoals horeca. Geen concurrentie, maar samen- werken en samen- leven. Dat vraagt wel een en ander van elkaar, maar het is te leren, het gaat vooral om respect en een andere levenshouding.

 

Door deze bijzondere plek kunnen we alle andere plekken met elkaar gaan verbinden tot een groot krachtig geheel, een dorp wat op zijn toekomst is voorbereid.

 

 

NAAR BUITEN KOMEN MET HET PLAN

 

Graag wil ik toch, voor mijn eigen geweten, en omdat ik voel dat het echt heel erg nodig is, mijn dorp op de hoogte brengen van mijn plan en visie: vooral omdat we nu nog de kans hebben om voor alle 4500 mensen te kiezen en niet voor een kleine groep mensen, hoe zeer ik het hun ook zou gunnen.

 

Nadat ik het bij het pastorie- bestuur, het Bisdom en bij B & W en alle partijen ingediend had, heb ik later i.v.m. gezondheidsredenen, privé aangelegenheden, het schilderen van het ganzenbord en ontmoediging, de zaken niet meer door kunnen zetten.

Nu heb ik, door dat de omstandigheden wat beter zijn, besloten om er toch maar voor te gaan om het idee te delen en te kijken wat de gemeenschap er van vindt. Vooral voor mijn eigen gemoedsrust, dat ik er toch aan gedaan heb wat in m'n vermogen lag. En ook omdat het nog niet te laat is..  

Gelukkig kan ik het zien als een proces waar vele leringen in kunnen zitten, voor iedereen die het ook zo kan zien.

Alles heeft een reden, en het loopt zoals het loopt, proberen in het vertrouwen te blijven.

 

 

                                               WE HEBBEN EEN EENMALIGE KANS…

 

HET BELANG VOOR HET GEHELE DORP EN ZIJN VOLGENDE GENERATIES MOET NU VOORGAAN OP HET PERSOONLIJK BELANG, EN LATEN WE EENS KIEZEN VOOR DE LANGE TERMIJN. 

 

                    Gewoon beginnen en laten ontstaan, met enthousiasme en met een mooi doel.

 

NIET MEER WACHTEN OP DE OVERHEID, DE POLITIEK, DE ANDER OF OP JEZELF, IN ACTIE KOMEN, SAMEN ERAAN BEGINNEN, SAMEN AAN EEN BETERE WERELD GAAN WERKEN.

 

 

VERDER IS DIT CONCEPT, DEZE VISIE TOEPASBAAR OP ELK DORP EN ELKE WIJK, IN ELKE STAD.

  

Een zelfvoorzienend en zelfredzaam Nederland/Europa, gedragen door de eigen inwoners zelf, van onder af, hoe mooi zou dat zijn..

 

    Maar nu:

    EENMALIGE KANS NU VOOR LIEMPDE.    

 

We kunnen door dit initiatief wel een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland, en als het ergens kan lukken dan is het... in Liempde.

 

 

 

Wel nog wat uitdagingen:

 

1. FINANCIERING

 

Momenteel is er nog geen investeringsvermogen, daarom denk ik aan het idee om met de gehele gemeenschap als een coöperatie, waarin iedereen dan ook eigenaar wordt, de pastorie en de tuin aan te kopen. Als iedereen mee zou doen, dan ligt de inleg per persoon tussen de 300 en 600 euro.  Dat het meer investering vraagt naar de toekomst is natuurlijk duidelijk. Maar je bent dan wel in jezelf, je gezin, je naasten, je geliefden, je eigen dorp, je eigen gemeenschap aan het investeren, hoe belangrijk is dat?! Het wordt natuurlijk nog leuker als we allemaal eigenaar zijn van zo'n plek, dan willen we er allemaal ook goed voor zorgen natuurlijk. Mocht dit juridisch lastig zou liggen, is het idee om anders een crowdfunding te gaan doen. Nog een andere optie is dat een plaatselijke investeerder of meerdere investeerders, met dezelfde intentie, de plek gaan kopen en deze waarborgen voor de toekomst van Liempde en zijn 4500 inwoners.  

                                          

2. ZIENSWIJZE

 

Verder is er wel een deadline: 4 april.  Tot en met 4 april, tot 19.00 s' avonds, kunnen alle inwoners van Liempde een zienswijze indienen tegen het besluit dat er in de pastorietuin gebouwd gaat worden, middels een fysiek stuk papier/ document in te dienen, ondertekend. Hierbij krijg je een ontvangstbewijs. 

In de zienswijze motiveer je waarom je het geen goed idee vindt om nu op deze plek te gaan bouwen. Je kunt je bezwaren kenbaar maken als jij vindt dat bijvoorbeeld het algemeen belang geschaad wordt; er onvoldoende gekeken is naar de belangen van alle inwoners die een huis zoeken; er onvoldoend onderzoek is gedaan naar de impact van het verdwijnen van deze plek; enz. Iedereen kan bezwaar maken, ook een kind, middels een tekening en in zijn/ haar eigen woorden waarom er gekozen mag worden om deze plek te behouden.

 

Ik roep een ieder op dit te doen om zodoende een hele bijzondere plek voor Liempde en de gemeenschap van 4500 inwoners voor de komende 10 generaties te waarborgen. Laten we samen overleggen om elkaars standpunten en redenen sterker te maken en het als groep/ gemeenschap gezamenlijk indienen.

 

Een plek waar de komende duizend jaar Liempdenaren kunnen samenkomen en er vooral willen zijn voor elkaar, en vanuit deze kern, weer naar onze eigen plek teruggaan en ons ding gaan doen in ons dorp.

 

De komende weken wil ik graag mensen uit Liempde nader informeren over dit plan. Zijn er mensen die al ervaring hebben met soortgelijke initiatieven, dan wil ik hun graag uitnodigen om dit plan kracht bij te zetten. Hebt u ideeën neem dan vooral contact met me op.

Leo de Beer 06- 46 585 104 of via mail: allenvoorLiempdevoorallen@hotmail.com

 

WONINGBOUW EN DE WONING- BEHOEFTE.

 

Zelf ben ik er me erg van bewust dat er zeker een woningbehoefte is. Maar wat ik nu zie is dat er door de gemeente geen actief woningbeleid is in grond aankopen, bouwrijp maken en zelf het bouwen regelen, volgens de regels die ze zelf opgesteld hebben. Nu zijn het projectontwikkelaars die het initiatief nemen en gezien deze natuurlijk winst willen maken, maar ook het risico dragen, is de gemeente eerder volgend wat deze tak van sport doet, dan dat ze zelf aan het stuur zitten. De provincie daarentegen zou ook mogen gaan kijken wat er goed is voor een dorp, zodat het niet vergrijst en de jongeren die hier geboren zijn de kans moeten hebben zich hier te kunnen vestigen. Dit kan door starterswoningen te realiseren, subsidie op zoals vroeger Premie A en B woningen; bepaalde huizen aankopen en splitsen en deze voor jongeren en/ of alleenstaanden aanwijzen. Er zouden meer creatieve oplossingen bedacht moeten worden, die het mogelijk maakt dat een jongere die hier wordt geboren het recht heeft, als hij/ zij daar zelf voor kiest natuurlijk , om hier te blijven wonen. 

En hoe mooi zou het zijn voor de gezins- en familiebanden dat jou kind in dezelfde woonplaats woont en daardoor eerder spontaan even binnenloopt en ook je kleinkinderen. Wat nu heel veel de praktijk is dat je kinderen en eventuele kleinkinderen in een ander dorp of stad wonen, en je de auto nodig hebt om elkaar weer eens te kunnen zien. Dat je af moet spreken of het wel uit komt, dit moet plannen. Zelf had ik laatst een gedachte, die nog nooit heb gehad, om dichter bij mijn kinderen te gaan wonen, omdat ik ze te weinig zie..

EN dat het natuurlijk leuk en fijn is als je kleinkinderen te voet of op de fiets even bij je binnen lopen. Zelf woonde ik vroeger naast mijn oma en liep elke dag even binnen, zij had altijd aandacht voor me als kind. Mijn jongste oom woonde ook bij haar, en die had vogels, wat ik ook erg leuk vond, en had zodoende met beide een goed contact. 

 

Wat nu gepland is in de pastorietuin, is een "oplossing" van korte termijn. Zelf vind ik het heel kortzichtig om daar te bouwen, en zie ik meer waarde in het plan zoals hierboven beschreven. Ook om de volgende reden:

De woningen die nu gebouwd gaan worden, gericht op ouderen, komen over een aantal jaren weer een voor een te koop. Binnen 0 tot 30 jaar komen de 11 woningen weer op de markt, waarbij de hoogste bieder dan het huis koopt. De kans is vrij groot, dat het niet een Liempdenaar is die het huis koopt. Het zou zo maar kunnen dat het iemand wordt die van buiten Liempde komt, ook een ouder paar, het een leuk dorp hier vindt, zelf een groter huis hebben verkocht en dit een leuke plek vinden om samen de rest van hun leven door te brengen. Zo heb je natuurlijk allerlei mogelijke scenario's.. Helemaal prima natuurlijk. Iedereen mag zich overal vrij vestigen, helemaal mee eens. Maar hoe zit het met de Liempdse man/ vrouw die hier geboren is? Die heeft bij het vrijkomen van deze woningen vrij weinig kans, zo een huis te kopen. Als jongere heb je vaak de middelen nog niet opgebouwd. Dus deze jongere moet verhuizen van zijn geboortedorp naar een ander dorp of stad.

Wat is nu de meerwaarde dus om nu een prachtige plek, geschikt om de gehele gemeenschap te kunnen ontvangen, te gaan volbouwen, om vervolgens na 20/30 jaar te moeten constateren dat het stuk pastorietuin  in Liempde is opgeofferd en niet het gewenste effect heeft gehad, dat we misschien wel hadden gehoopt.

Beter is het om een ander woonbeleid te gaan vormen, zodat de leefbaarheid echt wordt bevorderd door een ieder die hier geboren wordt, de kans te geven, hier te blijven wonen, met alle gezins- en familie voordelen erbij.

 

ER MOET GEBOUWD WORDEN, IS DE KREET DIE JE VAAK HOORT 

Ja, natuurlijk belangrijk, maar voor wie?? Is er ergens een lijst waarop je je als jonger je kan laten inschrijven?? Nee, die is er niet. De vraag die ik dan ook regelmatig stel: voor wie dan. Als je gaat bouwen omdat er landelijk behoefte is om te bouwen, omdat er overal geen goed beleid is voor de jongeren, dan is het bouwen zoals nu hier in Liempde gebeurd eigenlijk ook nergens op gegrond. Dan ben je ook maar lukraak iets aan het doen. Bouwen zonder dat er een lijst is van gegadigden is, is op korte termijn belanghebbenden bedienen van een woning, maar op langere termijn zien dat je dorp veranderd en verstedelijkt en dat je elkaar steeds minder gaat kennen. Ik zou graag voor een andere optie gaan.  

 

 

Bedenk beste lezer, dank voor het bezoek  en de interesse voor deze website overigens, dat jou kind, of jij als je nog jong bent en geen huis hebt nu, je hier zeer waarschijnlijk niet kunt blijven wonen als je dat graag zou willen. Ik persoonlijk zou dit graag anders zien en wil me daar ook wel voor inzetten. Dus spreekt je dit aan, neem contact met me op.

 

3. POSITIEVE INSTELLING

 

Natuurlijk zijn er op alle dingen in het leven voor- en tegenargumenten te bedenken, maar ik wil bij deze een oproep doen naar een ieder: laten we hier positief naar kijken dat het een eenmalige grote kans is en laten we vooral het eigenbelang even opzij zetten. En vooral breder durven te kijken en onszelf bewust zijn dat we vaak last hebben van tunnelvisie; helemaal niet erg, heel menselijk. Maar laten we focussen op alle mogelijkheden die het plan in zich heeft, en de waarden die het in zich heeft gaan zien, zonder steeds geld, korte termijn rendement, (eigen)belangen er tussen te zetten.

 

 

          OPROEP AAN ALLE INWONERS VAN LIEMPDE

 

STEUN EN ZET JE OOK IN VOOR HET INITIATIEF OM DE PASTORIE EN DE BIJBEHORENDE TUIN TE BEHOUDEN VOOR DE GEHELE GEMEENSCHAP.

 

Bij deze wil ik iedereen uitnodigen die zich in wil zetten, om deze plek te kunnen behouden, contact met mij op te nemen. Het is de bedoeling z.s.m. een stichting op te richten, die de belangen dan van de gemeenschap en de belanghebbenden, de inwoners gaat behartigen.

Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan alle kinderen van de Oversteek, de kinderen van de kinderopvang, de ouders van deze kinderen, de opa's en oma's van deze kleinkinderen, de ondernemers van Liempde, therapeuten, medici, banken, alle verenigingen en stichtingen in dit dorp, enz.

 

Bij deze een oproep voor mensen die mij de komende weken kunnen en willen helpen en dit initiatief en deze intentie ondersteunen. Waarbij ieder met zijn of haar talenten een bijdrage wil leveren, aanvullende ideeen hebben; ervaring in nieuwe concepten, ervaring met duurzame circulaire economie, enz. enz. 

 

Gedacht wordt aan zowel: investeerders, mensen die ervaring hebben met gemeenten, mensen met juridische kennis, met ervaring als secretaresse, bedrijven die iets kunnen betekenen, mensen met ervaring met het oprichten van een stichting, mensen met agrarische kennis, ondernemers, leerkrachten, mensen uit de zorg, mensen uit de bouw, mensen met ervaring met financiën, medische ervaring, doeners, creatieve geesten, kunstenaars, vrijdenkers, studenten, stagiaires, kinderen die iets willen organiseren, en mensen met ervaring met de media en Multi media, video,  helpende handen, jong en oud is welkom!

 

Financiële steun op korte termijn is erg welkom, i.v.m. de deadline van de zienswijze en de te organiseren bijeenkomsten, flyers, posters, banners, oprichten stichting, kosten notaris, enz en andere initiatieven om dit te kunnen doen slagen.

En:

een paar mensen met kennis van Apple, Windows 10, technische kennis. 

 

Maar vooral het meest belangrijk: mensen met hun hart op de goede plek, met de juiste intentie en een open, eerlijke en transparante instelling.

 

 

Initiatiefnemer Leo de Beer

Adres:             Kerkstraat 19 5298 CM  Liempde

Mobiel:            06- 46 585 104

Email:             allenvoorLiempdevoorallen@hotmail.com

Website:         www.leodebeer.nl 

 

Als het uw interesse heeft, kom dan gerust de komende weken terug op deze website/ pagina. Ik ga regelmatig deze pagina verder aanvullen. De komende weken is het de bedoeling dat er een aantal dingen georganiseerd gaan worden, afhankelijk natuurlijk van de belangstelling en de helpende handen. Dit wordt dan hier geplaatst. Hou het in de gaten.

 

BESTE BEZOEKER VAN DEZE WEBSITE; HEEL ER BEDANKT VOOR HET LEZEN EN DE GETOONDE INTERESSE. 

HEB JE VRAGEN, OF POSITIEVE FEED BACK, JE BENT ALTIJD VAN HARTE WELKOM.

 

MET VRIENDELIJKE GROET,

 

LEO DE BEER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Locatie

Pastorie 

Vendelstraat 2

Liempde 

Email: allenvoorLiempdevoorallen@hotmail.com

Mobiel: 06-46 585 104