Kunstzinnige bomen is een project wat ontstaan is vanuit een bezoek aan het Catharinaziekenhuis in Eindhoven.

Om kleur en creativiteit te brengen aan de kinderen die daar verzorgd en behandeld worden.
Het is heftig te beseffen dat je als kind al de binnenkant van een ziekenhuis moet zien, soms voor langere tijd, omdat je ziek of misschien wel ernstig ziek bent.

Vanuit dit besef en die beleving EN een visioen s’nachts, waarin ik mocht zien welke een waarde het zou hebben, om kinderen te bereiken met de praatstok EN de kunstzinnige bomen.

De praatstok oftewel de talkingstick, is een oud gebruik bij o.a. de Noord- Amerikaanse indianen, die tijdens de vergaderingen in de tipi, de talkingstick gebruikten, om te mogen spreken. 
Degene die de stok vast had, mocht in vrijheid spreken, de anderen luisterden, met respect voor de ander. 
Vooral het leren luisteren en het leren spreken voor een groep, is natuurlijk erg leerzaam. 
Hierin zijn zaken als durf, moed, kracht, spreken vanuit het hart, maar ook kwetsbaarheid, zachtheid, acceptatie van andermans mening, openheid, loslaten van je eigen ego, je bewust zijn van de waarde van het geheel, belangrijke aspecten.

Hierdoor leert het kind zich in een veilige omgeving te ontwikkelen en dit als positief te ervaren.

De praatstok is dus een aangewezen middel om kinderen die ziek zijn, te laten vertellen over hun ziekte, hun ziek zijn en de beleving vanuit hunzelf. 
Dit kan veel begrip en bewustzijn opleveren bij anderen die dit kind kennen. 
Ook is het een heel mooi middel om jezelf te laten horen, zodat je ook gezien, gehoord en begrepen wordt. 
De praatstok maakt, dat je jezelf ook onbewust goed grond, doordat je de stok vasthoudt,  waardoor je minder in je hoofd zit, en meer vanuit je hart spreekt!!

Het maakt ook, dat je, doordat je minder in je hoofd zit, aandachtig naar de ander leert luisteren, negatieve gedachten en energie omzet naar positieve, krachtige en creatieve zaken.

Door met begrip en inlevingsvermogen, samen te communiceren, bevestig je de ander en jezelf in zijn/ haar waarde en potentiële mogelijkheden.

De bedoeling is om samen MET kinderen VOOR kinderen dit te gaan maken. Maar ook de kinderen die in het ziekenhuis verblijven, mogen natuurlijk hun eigen praatstok maken. 
Zij kunnen, als ze dat fijn vinden, ondersteund worden door andere kinderen die bijvoorbeeld hun klasgenootje(s) zijn, broertje(s) en/ of zusje(s) of vriendje(s) en/ of vriendinnetjes.


Mocht u dit lezen en  het spreekt u wel aan, neem dan contact met mij op. 
Ik ben op zoek naar mensen, met het hart op de goede plek, die net als ik iets willen betekenen voor deze kinderen. 
Het is fijn om met enthousiaste gelijkgestemden samen te werken. 

Financiële ondersteuning is natuurlijk erg welkom, hierbij valt of staat het slagen van een project.

Leo de Beer